Njoftimet

2022-03-01 06:06
Projekti BE për Arsimin Gjithëpërfshirës është një projekt i financuar nga Bashkimi Europian dhe synon prezantimin e një programi dhe modeli të ri të mësimdhënies bazuar mbi kompetencat dhe aftësitë në sistemin e arsimit parauniversitar në Shqipëri.
2022-02-28 12:05
Open Society Foundation for Albania (OSFA) We are hiring Assistant to Western Balkans Regional Coordinator Open Society Foundation for Albania is looking for a new colleague!
2021-12-20 09:01
Në një kohë sfidash të mprehta e shumëdimensionale, disa prej tyre qëndrojnë persistente dhe kërcënuese si ngaherë. Ndër to, sigurisht që ndryshimi i klimës është rreziku më eminent.
2021-12-01 10:45
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Selanikut (ACT) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për
2021-11-24 17:00
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë (AUBG) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa për studime 4- vjeçare në Universitetin Amerikan në Bullgari (AUBG) për vitin ak

Faqet