Njoftimet

2014-03-05 16:31
Forumi Civil me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – Soros, në datën 4 Maj 2011, organizoi në Tiranë një tryezë të rrumbullakët mbi një apel për popullin dhe forcat politike në ruajtjen e standarteve të qetësisë para zgjedhjeve dhe gjatë administrimit të tyre. Kjo veprimtari u krye në kuadër të projektit “Për një europianizim të politikës së re shqiptare”.
2014-03-05 16:24
Qendra “Res Publica” nën mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros është duke implementuar projektin “Ndihmë juridike në interes publik për individë dhe grupe interesi në nevojë” me synimin për të mundësuar akseksin në drejtësi nëpërmjet dhënies së ndihmës juridike në interes publik pa pagesë për grupe të ndryshme identitare, kategori në nevojë dhe individë, duke promovuar
2014-02-28 12:26
http://www.romadecade.org/policy_research_fellowship_2011
2014-02-28 12:21
PROGRAMI I BURSAVE - THIRRJE PËR APLIKIME PROGRAMI I SHKËMBIMIT STUDENTOR 2012-2013
2014-02-26 14:06
Titulli i Pozicionit: Ekspert Titulli i Projektit: Monitorimi i Ligjërimit Politik Publik Programi: Mirëqeverisja dhe Integrimi Europian Pozicione: 4 Kohëzgjatja: 5 muaj (fazë pilot, me synim afatgjatë) Afati i Fundit për të Aplikuar: 29 shtator 2011 Background i projektit

Faqet