Njoftimet

2009-06-08 13:11
Një grup organizatash jofitmprurëse shpallën publikisht inciativën monitoruese të koalicionit të vëzhguesve vendorë në monitorimin e ditës së zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare.
2009-05-26 13:32
Shqipëria ka hyrë në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 28 Qershorit 2009. Faktorë të brendshëm dhe të jashtëm kanë theksuar se standartet e tyre janë shumë të rëndësishëm për të ardhmen europiane të saj.
2008-01-15 12:18
Shqipëria ka filluar të punojë me programe buxhetore afatmesme që nga viti 2001.
2001-12-01 17:47
Projekti ‘EU 4 Inclusive Teaching’ hap thirrjen për përzgjedhjen e 320 shkollave publike të sistemit para-universitar për të kryer investime në kabinetet e psikologëve dhe punonjësve socialë.
2001-11-22 16:52
Thirrja u drejtohet mësuesve të rinj, Drejtuesve të Rrjeteve Profesionale dhe Drejtorëve/ Nëndrejtorëve të Shkollave Publike të Arsimit Parauniversitar   

Faqet