Njoftimet

2010-04-29 13:06
Në 29 Prill 2010 në mjediset e hotel “Rogner Europa Park” Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (Fondacioni Soros) zhvilloi takimin e tretë të forumit civil: “Demokracia dhe shteti i së drejtës në Shqipëri”. Ky takim mori shkas nga raporti më i fundit i publikuar nga FRIDE (Fondacioni për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Dialog me Jashtë – Spanjë). 
2010-02-01 12:09
Projekti “Ngritja e e-transparencës” në Shqipëri ka për qëllim t’u përgjigjet nevojave urgjente për të luftuar korrupsionin dhe për të ngritur nivelin e transparencës.  Shqipëria ka përparuar në fushën e-qeverisjes. Në vitin 2003, u miratua strategjia kombëtare për ICT.
2010-01-15 12:21
Artan Hoxha  Fjala e mbajtur në Forumi civil "SHQIPËRIA, POLITIKA, DEMOKRACIA: Kontroll dhe balancë" të organizuar nga Fondacioni Soros më datë 15/01/2010
2009-09-01 12:01
Përvoja e derisotme e tranzicionit tregon se opinioni publik, qytetarët apo taksa-paguesit si dhe gazetarët, analistët dhe grupe të tjera të interesuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore kanë vështirësi në të kuptuarit e buxhetit të shtetit, procedurave të hartimit dhe zbatimit të tij.
2009-06-08 13:11
Një grup organizatash jofitmprurëse shpallën publikisht inciativën monitoruese të koalicionit të vëzhguesve vendorë në monitorimin e ditës së zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare.

Faqet