Njoftimet

2009-05-26 13:32
Shqipëria ka hyrë në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 28 Qershorit 2009. Faktorë të brendshëm dhe të jashtëm kanë theksuar se standartet e tyre janë shumë të rëndësishëm për të ardhmen europiane të saj.
2008-01-15 12:18
Shqipëria ka filluar të punojë me programe buxhetore afatmesme që nga viti 2001.

Faqet