Njoftimet

2009-09-01 12:01
Përvoja e derisotme e tranzicionit tregon se opinioni publik, qytetarët apo taksa-paguesit si dhe gazetarët, analistët dhe grupe të tjera të interesuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore kanë vështirësi në të kuptuarit e buxhetit të shtetit, procedurave të hartimit dhe zbatimit të tij.
2009-06-08 13:11
Një grup organizatash jofitmprurëse shpallën publikisht inciativën monitoruese të koalicionit të vëzhguesve vendorë në monitorimin e ditës së zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare.
2009-05-26 13:32
Shqipëria ka hyrë në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 28 Qershorit 2009. Faktorë të brendshëm dhe të jashtëm kanë theksuar se standartet e tyre janë shumë të rëndësishëm për të ardhmen europiane të saj.
2008-01-15 12:18
Shqipëria ka filluar të punojë me programe buxhetore afatmesme që nga viti 2001.

Faqet