Njoftimet

2015-06-24 15:55
Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (OSFA) ka ndërmarrë një nismë për sfidimin e kulturës së pandëshkueshmërisë në vend, në kuadër të strategjisë 2014-2017.
2014-10-23 09:00
Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë ka ndërmarrë një nismë për sfidimin e kulturës së pandëshkueshmërisë në vend, në kuadër të strategjisë 2014-2017. Ekzistojnë shumë shkaqe që lidhen me kulturën shqiptare të pandëshkueshmërisë.