Njoftimet

2017-07-04 17:27
Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian (KKIE), në partneritet me Delegacionin e Bashkimit Evropian, Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) dhe Fondacionin Friedrich Ebert Stiftung, do të organizojë në Tiranë, në datat 4-8 Shtator 2017, raundin e dytë të Shkollës Verore Evropiane.
2017-06-23 15:04
Projekti synoi të ofrojë një qasje të integruar për rritjen e kapaciteteve dhe pronësisë lokale të shoqërisë civile, pushtetit vendor dhe aktorëve të tjerë për përvetësimin dhe menaxhimin më të mirë të asistencës financiare të Bashkimit Europian (BE) ofruar përmes instrumentave të ndryshëm.
2017-04-21 16:17
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të zbatimit të projektit të Qytetarisë Aktive për Mbrojtjen e Konsumatorit, fton individë të marrin pjesë në konkursin e videove për mbrojtjen e konsumatorit.
2017-01-13 13:12
Fondacioni, në bashkëpunim me qendrën “Konsumatori Shqiptar” dhe aktivistët e Forumit të Aktivizmit, zbatoi për të dytin vit radhazi përgjatë 2016 një projekt të dedikuar mbrojtjes së konsumatorit.
2016-12-27 15:50
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich-Ebert-Stiftung Zyra për Shqipërinë, themeluan në vitin 2015 Forumin e Politikave të Integrimit /EU Policy Hub (EUPH), i cili angazhon profesionistë të rinj që do të kontribuojnë në krijimin e sinergjive për integrimin e vendit në BE, nëpërmjet krijimit dhe funksionimit të një strukture ku do t

Faqet