Njoftimet

2016-12-07 16:02
Projekti Tre A për Qytetarët Aksesi në Informacion, Këshilla dhe Ndihmë Aktive / Triple A for Citizens Access to information, Advice and Active help
2016-09-26 09:41
Në datën 26 shtator në ambientet e Kryesisë së Kuvendit është zhvilluar ceremonia hapëse e Shkollës Verore Evropiane.
2016-09-01 22:27
SHKOLLA VERORE EUROPIANE 26-30 Shtator 2016 Vendi: Kryesia e Kuvendit
2016-07-12 13:10
Mbrojtja e konsumatorit është një ndër sfidat që shteti shqiptar ka marrë përsipër në kuadër të proçesit të antarësimit në Bashkimin Evropian.
2015-12-23 11:12
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich-Ebert-Stiftung zyrën për Shqipërinë, themeluan gjatë vitit 215 Forumin e Politikave të Integrimit (EU Policy HUB) i cili angazhon profesionistë të rinj që do të kontribuojnë në krijimin e sinergjive për integrimin e vendit në BE, nëpërmjet krijimit dhe funksionimit të një strukture ku do të pr

Faqet