Njoftimet

2015-12-20 17:03
Gjatë vitit 2015, në kuadër të projektit “Nxitja e aktivizimit të komunitetit në drejtim të mbrojtjes së konsumatorit”, është realizuar një hulumtim i plotë i efektivitetit të institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit.
2015-12-18 22:50
Qëllimi i këtij projekti synon të rrisë pronësinë lokale të integrimit europian të Shqipërisë duke kontribuar në forcimin e kapaciteteve përvetësuese të shoqërisë civile dhe administratës lokale për të përfituar më shumë fonde të financuara nga programet e BE. Për këtë arsye u fokusua në katër shtylla kryesore:
2015-12-16 16:14
Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare zbatoi projektin “Vlerësimi i rreziqeve për sigurinë kombëtare/ aftësia e shtetit e shoqërisë për të reaguar: lindja e një ndikimi të ri radikal dhe ekstremizmi fetar në Shqipëri”.
2015-11-17 16:29
Nga korrik 2015 Fondacioni është duke zbatuar projektin Rritja e pronësisë lokale për integrimin europian përmes fuqizimit të kapaciteteve të shoqërisë civile për përvetësimin
2015-05-29 13:00
 CALL FOR APPLICATIONS FOR YOUNG PROFESSIONALS & RESEARCHERS “NEW GENERATION FOR EU ENLARGEMENT” FORUM Rethinking European integration process of Albania

Faqet