Njoftimet

2012-05-14 12:49
Ne kuader te Thirrjes se Hapur per aplikime per Programin e Mireqeverisjes dhe Integrimit (http://soros.al/2010/article.php?id=378 ), organizatat jofitimprurese dhe institucionet publike te interesuara jane te ftuara te marrin pjese ne sesionin informativ per kete thirrje, diten e premte, date 18 maj, ora 10:00, prane zyrave te Fondacionit.
2012-05-02 12:53
Për 9 pozicionet si ekspertë Për 3 pozicionet si konsulentë të jashtëm
2011-09-08 15:10
Titulli i Pozicionit: Kryetar i Grupit të Punës Titulli i Projektit: Monitorimi i Ligjërimit Politik Publik Programi: Mirëqeverisja dhe Integrimi Europian Pozicione: 1 Kohëzgjatja: 5 muaj (fazë pilot, me synim afatgjatë) Afati i Fundit për të Aplikuar: 29 shtator 2011 Pershkrimi i projektit
2011-04-25 15:33
Në kuadër të Programit të Mirëqeverisjes dhe Integrimit, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros ka analizuar projekt-planin e veprimit të qeverisë për adresimin e 12 prioriteteve të KE-së, miratuar në Komitetin Ndërministror të Integrimit më datë 31 janar 2011.
2011-03-16 16:39
Fondacioni “Moisiu” me mbështetjen e Fondacionit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, Soros në datën 16 Mars 2011 organizuan në Tiranë një tryezë të rrumbullakët mbi disa rekomandime që mund t’i bëhen forcave politike për ndryshimin e Kodit Zgjedhor. Kjo veprimtari u krye në kuadër të projektit “Për një europianizim të politikës së re shqiptare”.

Faqet