Njoftimet

2014-01-16 16:02
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të realizimit të Projektit mbi Perspektivën  Europiane të Shqipërisë ka aktualisht pozicione pune të lira të përkohshme, të cilat janë të hapura për studentë dhe profesionistë të rinj të interesuar për të punuar në fushën e kërkimeve.
2012-06-13 00:00
Qendra e Studimeve Parlamentare në kuadër të zbatimit të projektit "Rritja e rolit të Parlamentit në procesin e integrimit përmes pjesëmarrjes legjislative dhe transparencës", mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, synon të rrisë dhe të forcojë rolin e Kuvendit të Shqipërisë në procesin e integrimit europian, si dhe promovimin e përgjegjësisë së anëtarëve të parlament
2012-05-14 12:49
Ne kuader te Thirrjes se Hapur per aplikime per Programin e Mireqeverisjes dhe Integrimit (http://soros.al/2010/article.php?id=378 ), organizatat jofitimprurese dhe institucionet publike te interesuara jane te ftuara te marrin pjese ne sesionin informativ per kete thirrje, diten e premte, date 18 maj, ora 10:00, prane zyrave te Fondacionit.
2012-05-02 12:53
Për 9 pozicionet si ekspertë Për 3 pozicionet si konsulentë të jashtëm
2011-09-08 15:10
Titulli i Pozicionit: Kryetar i Grupit të Punës Titulli i Projektit: Monitorimi i Ligjërimit Politik Publik Programi: Mirëqeverisja dhe Integrimi Europian Pozicione: 1 Kohëzgjatja: 5 muaj (fazë pilot, me synim afatgjatë) Afati i Fundit për të Aplikuar: 29 shtator 2011 Pershkrimi i projektit

Faqet