Njoftimet

2020-09-07 18:07
Qendra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) nisi zbatimin e projektit me titull “Sektori privat, procesi integrues dhe anëtarësues në BE”.
2020-09-05 15:21
Projekti “Shtëpia e Konsumatorit - forcimi i zbatimit të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të konsumatorëve në Shqipëri” u zbatua nga Qendra ‘Konsumatori shqiptar’ (QKSH) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
2020-08-03 19:35
Projekti “Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitare”, u zbatua nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) përgjatë muajve Tetor 2019 – Qershor 202
2020-06-26 15:24
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë është një organizatë jofitimprurëse, e pavarur, jo qeveritare, jo politike, pjesë e rrjetit të Open Society Foundations (OSF).
2020-03-27 18:28
Instituti GAP, Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest dhe Qendra Shqiptare për Konkurrueshmërinë dhe Tregtinë Ndërkombëtare (ACIT) kanë zbatuar përgjatë vitit 2019 projektin ‘Integrimi ekonomik dhe tregtar i Shqipërisë dhe Kosovës: Pengesat, sfidat dhe poten

Faqet