Njoftimet

2020-02-07 11:21
Qendra Shqiptare e Asistencës Arsimore prezantoi për publikun në 5 Shkurt 2020 ‘Udhërrëfyesin mbi bashkëpunimin Shqipëri-Kosovë në sektorin e arsimit’ të cilin mund ta aksesoni këtu.
2020-02-03 17:26
Integrimi europian është prioriteti më strategjik i shtetit Shqiptar dhe rrjedhimisht prek thuajse të gjitha fushat, përfshirë këtu edhe atë të arsimit dhe të të rinjve. Nga qershori i viti 2014, Shqipëria gëzon statusin e vendit kandidat për në BE.
2020-01-07 12:32
Fondacioni Shoqëria e Hapur për  Shqipërinë (OSFA) dhe Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) ndajnë me publikun: Raportin e Hulumtimit ‘Shqipëri – Kosovë, Dekonstruktimi i idesë së bashkimit – Perceptimet e qytetarëve për bashkëpunimin mes dy vendeve.
2019-12-14 12:25
Përgjatë vitit 2019, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Forumi i Politikave të Integrimit / EU Policy Hub (EUPH) zbatoi projektin ‘Informimi i vazhdueshëm, angazhimi pro-aktiv, dhe ndikimi pozitiv në përshpejtimin e procesit të integrimit evropian'.

Faqet