Njoftimet

2019-11-22 10:11
Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian, në partneritet me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Delegacionin e Bashkimit Evropian,
2019-10-16 12:00
Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian, në partneritet me Delegacionin e Bashkimit Europian, Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), dhe Fondacionin Friedrich Ebert Stiftung, do të organizojë në Tiranë, në datat 18-22 Nëntor 2019, edicionin e katërt të Shkollës së Integrimit Europian.
2019-10-08 13:20
Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, ‘Fondacioni Së Bashku’ zbatoi me sukses përgjatë 2019 projektin që synon promovimin e të dr
2019-09-24 15:19
Me mbështjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë Projekti, Qendra ‘Konsumatori shqiptar’ po zbaton përgjatë periudhës Korrik 2019 – Qershor 2020 projektin ‘Shtëpia e Konsumatorit – forcimi i zbatimit të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të konsumatorëve

Faqet