Njoftimet

2020-06-26 15:24
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë është një organizatë jofitimprurëse, e pavarur, jo qeveritare, jo politike, pjesë e rrjetit të Open Society Foundations (OSF).
2019-02-15 14:35
Komiteti Shqiptar i Helsinkit: Te dhena statistikore mbi ecurine e vettingut per periudhen 1 shkurt 2018 - 31 janar 2019
2018-12-26 11:30
Në kuadër të projektit “Reforma në drejtësi: me qytetarët dhe për qytetarët. Nga ligjet tek jetësimi praktik.
2018-11-27 15:22
Duke vlerësuar rëndësinë e transparencës dhe informimit të opinionit publik mbi reformën në drejtësi, KShH dhe ISP kanë hartuar përkatësisht dy studime: - një studim për matjen e vazhdueshme dhe raportimin periodik të cilësisë së debatit dhe të raportimit mbi dhe për reformën në drejtësi tek mediat kryesore vizive, të shkruara dhe atyre online; monitorimi i ligjërimit publik
2018-11-16 11:37
Në kuadër të projektit “Infomimi dhe roli i qytetarëve në nxitjen e zbatimit të Reformës në Drejtësi”, me mbeshtetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, organizatat Forumi i Mendimit të Lirë dhe Instituti i Studimeve Politike, janë duke organizuar një tur takimesh në disa qytete të vendit, kryesisht me të rinjtë, për të diskutuar mbi përfitimet e shoqërisë nga ref

Faqet