Njoftimet

2020-12-07 17:18
Katër organizatat e shoqërisë civile: Qendra për Arsim Cilësor; Together for Life; Lëvizja Rinore Egjyptiane dhe Rome dhe Qendra Europiane, me
2019-12-20 10:28
Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë u zbatua përgjatë periudhës Mars-Dhjetor 2019 projekti “Rritja e efikasitetit të buxhetit të shtetit përmes zbatimit të konsultimit publik në sektorët prioritarë të buxhetit” , në bashkëpunim me katër organizata të shoqërisë civile (OSHC-ve): Qendra për Arsim
2019-01-11 16:39
Me mbështetjen e Fondacionit Shoqeria e Hapur për Shqipërinë, Europartners Develoment  zbatoi projektin ‘Rritja e presionit civil mbi hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) dhe Buxhetit vjetor 2019’ përgjatë periudhës nëntor 2017 – Korrik 2018.
2018-09-28 16:29
Akademia e Studimeve Politike (ASP) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), mbyllën fazën e dytë të mbështetjes për punime kërkimore dhe advokuese me synim përmirësimin e politikave në nivel vendor.
2017-12-27 11:20
Projekti ‘Rinia udhëheq aktivizmin dhe ndryshimin 2017’ ka nisur në vitin 2015 dhe është zbatuar për të tretin vit rradhazi me synim fuqizimin dhe aftësimin e të rinjve shqiptarë drejt aktivizmit.

Faqet