Njoftimet

2017-09-04 14:08
Transparenca dhe pjesëmarrja e publikut në hartimin e politikave buxhetore ka qenë dhe mbetet një problem në Shqipëri.
2017-07-07 12:30
Akademia e Studimeve Politike (ASP) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), po zbatojnë fazën e dytë të mbështetjes për punime kërkimore dhe advokuese me synim përmirësimin e politikave në nivel vendor.
2017-02-21 11:11
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë për të tretin vit radhazi në kuadër të projektit “Rinia udhëheq aktivizmin dhe ndryshimin 2017”, bën thirrje për aplikime nga të rinj aktivistë me qëllim përmirësimin e qeverisjes në nivel vendor. 
2017-01-16 13:12
Anketa e Buxhetit të Hapur (Open Budget Survey) e Partneritetit Ndërkombëtar të Buxhetit është instrumenti i vetëm global i pavarur, i krahasueshëm mbi transparencën, pjesëmarrjen dhe mbikëqyrjen e buxhetit.
2016-12-25 15:26
Projekti “Aktivizmi rinor për ndryshim social” ka nisur në vitin 2015 dhe është zbatuar për të dytin vit rradhazi përgjatë 2016 me synim fuqizimin dhe aftësimin e të rinjve shqiptarë drejt aktivizimit.

Faqet