Njoftimet

2010-02-01 12:09
Projekti “Ngritja e e-transparencës” në Shqipëri ka për qëllim t’u përgjigjet nevojave urgjente për të luftuar korrupsionin dhe për të ngritur nivelin e transparencës.  Shqipëria ka përparuar në fushën e-qeverisjes. Në vitin 2003, u miratua strategjia kombëtare për ICT.
2010-01-15 12:21
Artan Hoxha  Fjala e mbajtur në Forumi civil "SHQIPËRIA, POLITIKA, DEMOKRACIA: Kontroll dhe balancë" të organizuar nga Fondacioni Soros më datë 15/01/2010
2009-09-01 12:01
Përvoja e derisotme e tranzicionit tregon se opinioni publik, qytetarët apo taksa-paguesit si dhe gazetarët, analistët dhe grupe të tjera të interesuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore kanë vështirësi në të kuptuarit e buxhetit të shtetit, procedurave të hartimit dhe zbatimit të tij.
2009-06-08 13:11
Një grup organizatash jofitmprurëse shpallën publikisht inciativën monitoruese të koalicionit të vëzhguesve vendorë në monitorimin e ditës së zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare.
2009-05-26 13:32
Shqipëria ka hyrë në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 28 Qershorit 2009. Faktorë të brendshëm dhe të jashtëm kanë theksuar se standartet e tyre janë shumë të rëndësishëm për të ardhmen europiane të saj.

Faqet