Njoftimet

2021-02-26 09:54
Një grup organizatash jofitimprurëse të shoqërisë civile në Shqipëri, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, kanë ndërmarrë nismën për hartimin dhe propozimin e projektligjit “Për paditë kol
2019-08-26 15:43
Pas një përpjekje të gjatë advokuese dhe lobuese të aktorëve të shoqërisë civile me mbështetjen e Fondacionit, në korrik 2019, Kuvendi miratoi projektligjin “Për nismën ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë”, i cili u propozua si një nismë deputetësh.
2018-10-01 14:31
Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në bashkëpunim me Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, organizuan trajnimin në lidhje me “Instrumentin e Vetëvlerësimit të Autoritetit Publik”.
2015-01-28 16:18
Instituti Shqiptar për Studime Politike në kuadër të mbështetjes së ofruar nga Fondacioni i ka drejtuar Ministrisë së Drejtësisë një letër të hapur që lidhet me jetësimin në praktikë të ligjit të ri të miratuar “Për të drejtën e informimit”.

Faqet