Njoftimet

2014-05-14 21:21
Për herë të parë Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros) mundësoi që Shqipëria të bëhej pjesë e Sondazhit Social Evropian (European Social Survey - ESS).