Njoftimet

2015-06-21 20:18
Deklaratë e përbashkët e anëtarëve të Dhomës Zgjedhore në lidhje me administrimin e procesit zgjedhor
2015-06-21 16:14
Deklaratë e përbashkët e anëtarëve të Dhomës Zgjedhore Anëtarët e Dhomës Zgjedhore duan ta fillojnë këtë deklaratë duke vlerësuar punën që po bëhet për ecurinë e procesit të votimit.