Njoftimet

2014-11-25 14:03
Ligji “Për kujdesin paliativ në Republikën e Shqipërisë”, një nismë tjetër ligjore e nisur në vitin 2012 nga Fondacioni Soros - OSFA, hyn sot në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Shqipërisë në datë 16 tetor të këtij viti.