Njoftimet

2014-12-03 16:51
Në 26 Nëntor 2014, Qendra EPER realizoi seminarin “Kolektorët Individualë në Riciklimin e Mbetjeve”, në kuandër të projektit "Kolektorët Individualë në Qytetin Tim", mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - SOROS.