Njoftimet

2017-10-13 13:14
Thirrja organizohet nga Rrjeti Ballkanik për Gazetarinë Investigative në Shqipëri (BIRN Albania), me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shipërinë.
2015-01-27 12:41
Thirrja organizohet nga Rrjeti Ballkanik për Gazetarinë Investigative  në Shqipëri (BIRN Albania), me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shipërinë,Balkan Trust for Democracy dhe National Endowment for Democracy.  
2014-06-17 11:48
Programi: Zbardhja e korrupsionit në ShqipëriLënda: Thirrje për artikuj investigativë në fushën e mjedisit Thirrja organizohet nga Rrjeti Ballkanik për Gazetarinë Investigative në Shqipëri (BIRN Albania), me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shipërinë dheBalkan Trust for Democracy.