Njoftimet

2019-04-16 12:19
Arsimi parauniversitar, në Shqipëri, karakterizohet nga problematika  të mprehta, të cilat prekin dejtpërdrejtë  cilësinë  dhe përmbajtjen e mësimdhënies. Kjo situatë, sot, do të ndikojë në cilësinë e së nesërmes.
2017-03-29 16:45
Në Shqipëri, ashtu si dhe në shumë vende të tjera në zhvillim, është me rëndësi që qytetari të jetë aktiv në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të komunitetit, duke krijuar në këtë mënyrë kushtet për një demokraci funksionale.
2016-04-06 12:18
Në shqipëri ashtu si edhe në shumë vende të tjera në zhvillim është me rëndësi që qytetari të jetë aktiv në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të komunitetit duke krijuar në këtë mënyrë kushtet për një demokracie të vërtetë dhe funksionale.
2015-10-20 15:01
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë fton nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme të marrin pjesë në konkursin “Reporteri i Shkollës Time”.
2015-04-29 10:50
Të veprojmë për të ndryshuar situatën në shkollën tonë