Bursa i REF-Roma Education Fund (REF) shpall vitin e dymbëdhjetë të Programit të Bursave (Mbyllur)

Statusi i Bursës: 

Kohezgjatja: 

05 Prill 2011 deri 09 Prill 2011

Shkarko Dokumenta: 

Programi për Bursa i REF-Roma Education Fund (REF) shpall vitin e dymbëdhjetë të Programit të Bursave për studentë Romë dhe Egjiptianë në nivel universitar e pasuniversitar.

Bursa konsiston në një ndihmë financiare për ata studentë romë që janë duke ndjekur studimet në një universitet në Shqipëri (ose do të fillojnë studimet në vitin akademik 2011-2012):
- Studime universitare (Bachelor)
- Studime pasuniversitare (Master ose Doktoraturë)

Bursa e REF duhet të përdoret për të mbuluar shpenzimet gjatë një viti akademik për: libra, shpenzime për provime dhe pjesërisht shpenzime jetese. Gjithashtu mund të mbulojë pjesërisht ose plotësisht shpenzimet për tarifat e shkollimit (tuition fee).

Aplikimi kryhet on-line te adresa:

http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship

Afati i aplikimit data 30 Prill 2011

Udhëzime për aplikimin on-line.

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros
Rruga “Qemal Stafa”, p.120/2, Tiranë, Shqipëri.
E-mail: ibakshevani@osfa.soros.al
Telefon: (+355 42) 234 621, 234 621,234 223, 235 856.
Fax: (+355 42) 235 855