Bursa për studentë ROM (Hapur)

Statusi i Bursës: 

Kohezgjatja: 

31 Korrik 2014

Bursa: 

Programi për Bursa i REF (Roma Education Fund)  shpall hapjen e aplikimeve në kuader të programit të Bursave  për studentë Romë në nivel Universitar e Pasuniversitar.

Bursa konsiston në një ndihmë financiare për ata studentë Romë që janë duke ndjekur studimet në një universitet në Shqipëri (ose do të fillojnë studimet në vitin akademik 2014-2015):

  • Studime universitare (Bachelor)
  • Studime pasuniversitare (Master ose Doktoraturë)

Bursa e REF duhet të përdoret për të mbuluar shpenzimet gjatë një viti akademik për : libra, shpenzime për provime dhe pjesërisht shpenzime jetese. Gjithashtu mund të mbulojë pjesërisht ose plotësisht shpenzimet për tarifat e  shkollimit (tuition fee).

Per udhezime te detajuara klikoni ketu:
http://www.romaeducationfund.hu/guida-rmusp#point_seven

Aplikimi kryhet on-line te adresa:
https://gms.romaeducationfund.org/REF-AMS/login.html?d=1&d=1&lang=alb

Afati i aplikimit  data  26 Maj 2014

Për më tepër informacion mund të drejtoheni edhe pranë zyrës së Fondacionit Soros, Tiranë.