Hapen Aplikimet per “Civil Society Scholar Award 2015-2016”

Statusi i Bursës: 

Kohezgjatja: 

08 Janar 2015 deri 02 Mars 2015

Bursa: 

Thirrje për Aplikim

Civil Society Scholar Awards (2015 - 2016)

Programi i Bursave të Fondacionit Shoqëria e Hapur –Soros, shpall thirrjen për Aplikime për Bursat: Civil Society Scholar Awards (CSSA), për  vitin Akademik 2015 -2016.

QËLLIMI :

Civil Society Scholar Awards (CSSA) mbështet shkëmbimet akademike ndërkombëtare për të mundësuar studentët e doktoraturës dhe stafet akademike,  që të aksesojnë burime të rëndësishme për  punen e tyre kerkimore, zhvillimin e tyre profesional si studiues, si intelektual apo në mësimdhënie. 

KUSH MUND TË APLIKOJË :

  • Studentë të Doktoraturës që   studiojnë në universitete të akredituara, brenda ose jashtë vendit.
  • Staf Akademik me kohë të plotë në Universitetet në Shqipëri  (kërkohet të kenë Diplomë Masteri).

 

AKTIVITET QË MUND TË FINANCOHEN :

Projekte ndërkombëtare akademike, afat shkurtër, të tilla si : kërkim në terren (mbledhje të dhënash); vizita kerkimore në biblioteka, arkiva apo universitete; zhvillim kursesh/kurrikulash; dhe bashkëpunime kerkimore  ndërkombëtare që çojnë në publikime ‘peer- reviewed’.

Mund të ofrohet mbështetje edhe për ‘tuition fee’ vetëm për vitin e parë të doktoraturës, kur studimet kryhen jashtë Shqipërisë.

FUSHAT E STUDIMIT :

Propozimet për çdo fushë brenda Shkencave Sociale dhe Humane janë të mirëpritura, veçanërisht ato që lidhen me: 

  • Ligji, drejtësia, dhe qeverisja; Zhvillimi i qëndrueshëm dhe menaxhimin i burimeve natyrore; Të drejtat ekonomike dhe fuqizimin i të varfërve; Shëndeti publik, punë sociale dhe zhvillim komuniteti; Kuadri Ligjor dhe Politikat lidhur me ‘New Media’; Arsimi gjithëpërfshirës; Studimet pas konfliktit; Të drejtat e Njeriut.

 

AFATI I APLIKIMIT :

Afati i fundit për aplikim është 2 Mars, 2015. 

 

Mund të aplikoni online duke klikuar këtu.

ose mund të dorëzoni aplikimin pranë zyrave të Fondacionit Soros në Tirane :

 

Rr.Qemal Stafa, P.120/2, Tiranë

Tel : +355 42234223

 

Më tepër informacion do të gjeni në linkun :  

www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-scholar-awards-20141212

Për cdo pyetje apo paqartësi ju mund të kontaktoni në adresën :  bursa@osfa.al