Civil Society Scholar Awards 2017: Hapen aplikimet për bursa kërkimore për studentë të doktoraturës ose stafe akademike

Statusi i Bursës: 

Kohezgjatja: 

07 Shkurt 2017 deri 31 Mars 2017

Shkarko Dokumenta: 

Bursa: 

Thirrjë për Aplikim
Civil Society Scholar Awards (2017 -2018)

 

Programi i Bursave të Fondacionit Shoqëria e Hapur, shpall thirrjen për Aplikime për Bursat : Civil Society Scholar Awards ( CSSA ), për  vitin Akademik 2017 -2018.

QËLLIMI :
Civil Society Scholar Awards (CSSA) mbështet projekte akademike ndërkombëtare për të mundësuar studentët e doktoraturës dhe stafet akademike,  të aksesojnë burime të rëndësishme për  punen e tyre kërkimore, zhvillimin e tyre profesional si studiues, si intelektual apo në mësimdhënie.

 

KUSH MUND TË APLIKOJË :

  • Studentë të Doktoraturës që   studiojnë në universitete të akredituara, brenda ose jashtë vendit ;
  • Staf Akademik me kohë të plotë në Universitetet në Shqipëri  (kërkohet të kenë Diplomë Masteri).

 

AKTIVITET QË MUND TË FINANCOHEN :
Projekte ndërkombëtare akademike, afat shkurtër, të tilla si : kërkim në terren (mbledhje të dhënash); vizita kerkimore në biblioteka, arkiva apo universitete; zhvillim kursesh/kurrikulash; dhe bashkëpunime  kerkimore  ndërkombëtare që çojnë në publikime ‘peer- reviewed’.
Mund të ofrohet mbështetje edhe për ‘tuition fee’ vetëm për vitin e parë të doktoraturës, kur studimet kryhen jashtë Shqipërisë.

 

FUSHAT E STUDIMIT :
Propozimet për çdo fushë brenda Shkencave Sociale dhe Humane janë të mirëpritura, veçanërisht ato që lidhen me:

  • Ligji, drejtësia, dhe qeverisja; Zhvillimi i qëndrueshëm dhe menaxhimin i burimeve natyrore; Të drejtat ekonomike dhe fuqizimin i të varfërve; Shëndeti publik, punë sociale dhe zhvillim komuniteti; Kuadri Ligjor dhe Politikat lidhur me ‘New Media’; Arsimi gjithëpërfshirës; Studimet pas konfliktit; Të drejtat e Njeriut.

 

AFATI I APLIKIMIT :
Afati i fundit për aplikim është 31 Mars 2017

Mund të aplikoni online te linku : https://scholarshipprograms.submittable.com/submit/46b880a0-6e79-4185-b2be-696f1e9b6946/civil-society-scholar-awards-2017-2018
ose mund të dorëzoni aplikimin pranë zyrave të Fondacionit Soros në Tirane :

Rr.Qemal Stafa, P.120/2, Tiranë
Tel : +355 42234223

Më tepër informacion do të gjeni te linku : 
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-scholar-awards-20170123

Për cdo pyetje apo paqartësi ju mund të kontaktoni në adresën : bursa@osfa.al