Hapen aplikimet për Studime univeristare dhe pasuniversitare në Universitetin Amerikan të Selanikut

Statusi i Bursës: 

Kohezgjatja: 

20 Dhjetor 2017 deri 30 Mars 2018

Bursa: 

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – SOROS dhe Universiteti Amerikan i Selanikut (ACT) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme për studime universitare (BA) 4-vjeçareUniversitetin Amerikan të Selanikut, dhe për studime pasuniversitare Master një vjecar, për vitin akademik 2018-2019Degët që ofrohen:

Në nivelin Bachelor:   
Administrim Bisnes (BS)
(me specializim në Finance, Biznes Ndërkombëtar,  Menaxhim, Marketing, ose Hoteleri Turizëm)
Marrëdhënie Ndërkombëtare (BA)
Biznes dhe Informatikë (BS)
Shkenca Kompjuterike (BS)
Gjuhë Angleze (BA) (me specializim në Gjuhësi dhe Letërsi, ose Komunikim & Media)

Në nivelin Pasuniveritar:
Master në Administrim Bisnesi (MBA)
Master ne Menaxhim Hoteleri Turizem (MS)
Kriteret : Kandidatët e interesuar në momentin e aplikimit duhet që:

Për Studime Univeristare BA:

  • Të jenë nxënës në vitin e fundit të shkollës së mesme, ose ta kenë përfunduar atë;
  • Të kenë njohuri shumë të mira në gjuhën angleze, certifikuar minimumi në nivelin B2
  • Aplikantët duhet të kenë një notë mesatare të lartë.

Për Studime Pasuniveristare

  • Të jenë nxënës në vitin e fundit të Universitetit, ose ta kenë përfunduar atë;

 

APLIKIMI

Ju duhet të aplikoni online në linkun: http://admissions.act.edu/

Afati për aplikime për Studime Universitare dhe Studime Master: 30 Mars 2018.

Gjithashtu duhet të plotësoni edhe Formularin e Ndihmës Finaciare në linkun :

http://www.act.edu/admissions/apply-online/financial-aid-application

Dokumentacionin plotësues të Aplikimit duhet ta dorëzoni deri në afatin e treguar më sipër, pranë zyrave të Fondacionit Soros, në adresën e mëposhtme:

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros),

Rr. Qemal Stafa, 120/2, Tiranë Tel: +355-42-235856, 04 234223

E-mail: bursa@osfa.al

 

Ju mund të shkarkoni listën e dokumentacionit të kërkuar këtu.,

ose të vini t’i tërhiqni pranë sekretarisë së Fondacionit SOROS ku do të merni më tepër información.

 

                                             www.osfa.al                       www.act.edu