REF

Bursa nga REF (Roma Education Fund) për studentë të komunitetit Rom dhe Egjiptianë.
 
Që prej vitit 2009 Shqipëria ka hyrë  ne skemën e bursave të Roma Education Fund. Aplikantët duhet të jenë rom ose egjiptianë dhe duhet të jenë duke ndjekur ose do të aplikojnë për të ndjekur studimet universitare ose pasuniveristare në një universitet në Shqipëri. Bursat e REF/SP duhet të përdoren për të mbuluar shpenzimet gjate nje viti akademik për libra, shpenzime për provime dhe pjesërisht shpenzime jetese. Gjithashtu bursa mund te mbuloje pjesërisht ose plotësisht shpenzimet për tarifat e  shkollimit(tuition fee). Aplikimet për cdo vit akademik fillojnë në muajin Janar të po atij viti.
 
Viti 2014 është viti i fundit që Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë bën administrimin e këtyre bursave. Duke filluar nga viti 2015, administrimi i këtyre bursave i kalon Znj.Marsela Taho mtaho@romaeducationfund.org ,  përfaqësese e REF në Shqipëri.

REF

Bursa për studentë ROM (Hapur)

11 Prill 2014

Programi për Bursa i REF (Roma Education Fund)  shpall hapjen e aplikimeve në kuader të programit të Bursave  për studentë Romë në nivel Universitar e Pasuniversitar...

Rregjistrohuni qe te merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: