Fondacioni vlerëson si përparësi strategjike dhënien e mbështetjes për procesin e integrimit europian, duke nxitur progresin e Shqipërisë drejt integrimit europian

Komuniteti Rom në Shqipëri jeton më së shumti në Shqipërinë e mesme dhe atë të jugut. Popullsia rome përbëhet nga disa nëngrupe dhe në përgjithësi është ruajtur gjuha rome si dhe aspekte të caktuara të kulturës.

Announcement

The Final Event of the CSF 2023 will be held on October 14-15, 2023, in Tirana

Open Society Foundation for Albania is part of the Open Society Foundations - Western Balkans, which includes...

23 August 2023

DEADLINE July 19, 2022, by 17:00
Reference No.: IPA/2022/432-813/CEI no.1

DEADLINE July 21, 2022, by 17:00
Reference No.: IPA 2019/AL/1 "EU 4 Inclusive Teaching"/CEI no.5

DEADLINE July 21, 2022, by 17:00
Reference No.: IPA/2022/432-813/CEI no.2

Register to recieve our newsletter

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Contact

Open Society Foundation for Albania
Address: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tirana, Albania
Tel: +355 4 22 34 621/ 22 34 223/ 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Follow us