All announcement

2016-02-17 10:27
Deklaratë e përbashkët e anëtarëve të Dhomës Zgjedhore Anëtarët e Dhomës Zgjedhore duan ta fillojnë këtë deklaratë duke vlerësuar punën që po bëhet për ecurinë e procesit të votimit.
2016-02-17 10:26
Deklaratë e përbashkët e anëtarëve të Dhomës Zgjedhore në lidhje me administrimin e procesit zgjedhor
2016-02-17 10:24
Nga korrik 2015 Fondacioni është duke zbatuar projektin Rritja e pronësisë lokale për integrimin europian përmes fuqizimit të kapaciteteve të shoqërisë civile për përvetësimin
2016-02-17 10:23
Gjatë vitit 2015, në kuadër të projektit “Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve shqiptarë drejt aktivizmit”, Fondacioni publikoi një thirrje për aktivistë nga e gjithë Shqipëria me fokus përmirësimin e qeverisjes vendore.

Pages