All announcement

2016-02-17 10:23
Gjatë vitit 2015, në kuadër të projektit “Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve shqiptarë drejt aktivizmit”, Fondacioni publikoi një thirrje për aktivistë nga e gjithë Shqipëria me fokus përmirësimin e qeverisjes vendore.
2016-02-17 10:23
Olof Palme International Center dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë mbështeten gjatë 2015 organizatën
2016-02-17 10:20
Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (OSFA) ka ndërmarrë një nismë për sfidimin e kulturës së pandëshkueshmërisë në vend, në kuadër të strategjisë 2014-2017.
2016-02-17 10:20
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në kuadër të Strategjisë 2014-2017, ka ndërmarrë nismën “Sfidimi i Kulturës së Pandëshkueshmërisë”, si një problem serioz për funksionimin e shtetit të së drejtës. 
2016-02-16 14:50
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros në bashkëpunim me disa organizata partnere në Kosovë, Serbi, Kroaci, Bosnjë dhe Herzegovinë gjatë ditëve 8 dhe 10 Prill 2011 në mjediset e Hotel Adriatikut në Durrës, zhvilloi konferencën rajonale “Fuqizimi i pjesëmarrjes së grupeve të interesit në arsim”.

Pages