All announcement

2016-02-16 14:49
Fushata e informimit per ligjin e arsimit synon njohjen e prinderve, mesuesve dhe komunitetit me mundesine qe ofron ligji i ri per pjesmarrjen e prinderve dhe mesuesve ne emerimin e drejtorit te shkolles dhe mesuesit te ri ne te gjtiha shkollat publike te vendit.
2016-02-16 14:45
Qendra për Arsim Demokratik (CDE) ka filluar zbatimin e projektit: “Përmirësimi i cilësisë së shkollës kërkon kapacitete menaxheriale që të shfrytezojnë hapësirat dhe kompetencat e fituara nga procesi i decentralizimit”, që bashkëfinancohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - SOROS.
2016-01-29 17:40
FINAL PROJECT PRESENTATIONS AND AWARDS CEREMONY Innovation – Partnership – Triple Helix
2015-12-14 16:07
Thirrje për Aplikim Civil Society Scholar Awards (2016 -2017)
2015-11-14 09:16
  BIRN Albania Launches Call for Investigative Reports on Public Administration The Balkan Investigative Reporting Network in Albania launched a call for investigative stories on November 10th.

Pages