All announcement

2016-11-04 10:43
Open Society Foundation for Albania announces call for participant selection for the Workshop: SDG-4Education 2030 Agenda’s Measurement Challenges: Learning Outcomes and Educational Equality - Devising a national indicator framework to better recognise local context and differences within countries, the case of PISA
2016-09-06 10:49
SHKOLLA VERORE EUROPIANE 26-30 Shtator 2016 EN Vendi: Kryesia e Kuvendit
2016-02-17 10:27
Deklaratë e përbashkët e anëtarëve të Dhomës Zgjedhore Anëtarët e Dhomës Zgjedhore duan ta fillojnë këtë deklaratë duke vlerësuar punën që po bëhet për ecurinë e procesit të votimit.
2016-02-17 10:26
Deklaratë e përbashkët e anëtarëve të Dhomës Zgjedhore në lidhje me administrimin e procesit zgjedhor

Pages