Pjesemarja e Komunitetit ne Vendimarrjen e Arsimit Permes Ligjit te Ri

Fushata e informimit per ligjin e arsimit synon njohjen e prinderve, mesuesve dhe komunitetit me mundesine qe ofron ligji i ri per pjesmarrjen e prinderve dhe mesuesve ne emerimin e drejtorit te shkolles dhe mesuesit te ri ne te gjtiha shkollat publike te vendit. Per tu njohur me ligjin e arsimit parauniversitar klikoni ketu

Per tu njohur me udhezimin e ministres se arsimit dhe sportit per menyren e emerimit dhe shkarkimit te drejtorit te shkolles klikoni ketu

Per tu njohur me udhezimin e ministres se arsimit dhe sportit per menyren e emerimit dhe shkarkimit te nen drejtorit te shkolles klikoni ketu

Per tu njohur me udhezimin e ministres se arsimit dhe sportit per menyren e pranimit dhe largimit nga puna te mesuesit klikoni ketu

Prinder, mesues dhe anetare te komunitetit ju ftojme te merrni pjese ne jetesimin e ketij parimi te ri i cili nese zbatohet drejte do tju pajise me fuqine e duhur per te ndryshuar shkollen dhe mjedisin ku mesojne femijet.