Lërini ato të rriten - Lorenc Daja

Ende në mijëvjeçarin e tretë në Shqipëri ka zona ku vajzat fejohen që në djep. A është ekonomia e brishtë që i kushtëzon këto zakone, apo thjesht një traditë e egër e fiksuar që prej shekujsh dhe e maskuar me formën e ruajtjes së traditës?