Foto nga Përfundon mes entuziazmit, dialektikës dhe komunikimit pro aktiv Re-Debate 5.0 - Kampionati Kombëtar i Debatit