Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine prezanton kater studime te reja ne fushen e Arsimit dhe te Romeve.

30 June 2014

Ky studim paraqet ecurine e politikes se Altertekstit gjate vitit 2012 si dhe nje krahasim te problematikave nder vite (2010-2011-2012). Te dhenat e studimit u mblodhen permes njesere intervistash, fokus grupesh dhe nje ankete online me mesues, prinder, nxenes dhe drejtues shkollash te cilet paraqiten pervojen dhe kendveshtrimin e tyre rreth zbatimit te Altertekstit. Rezultatet e studimit deshmojne per nje numer te madh problematikash te cilat sebashku kercenojne seriozisht zbatimin e drejte te politikes se tekstit shkollor sikunder dhe cilesine e arsimit ne pergjithesi. Studimi paraqet dhe disa rekomandime te cilat do te jene pjese e nismave te fondacionit per te nxitur ndryshimin e situates ne mbeshtetje te cilesise se arsimit shqiptar.