Publications

09 December 2015

Duke vazhduar traditën tashmë disavjeçare të monitorimit të buxhetit të shtetit, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për...

19 June 2015

Dhoma Zgjedhore është një platformë koordinimi për aktorët e shoqërisë civile vendase, të cilët punojnë për...

09 February 2015

Studim mbi të drejtë...

02 December 2014

Material video 10 minuta, i cili i paraprin dy dokumentarëve që do të shfaqen në vitin 2015 lidhur me komunitetin rom...

30 June 2014

Ky studim paraqet ecurine e politikes se Altertekstit gjate vitit 2012 si dhe nje krahasim te problematikave nder vite (2010-2011-2012).

Pages