Publications

16 March 2011

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, pas një procesi monitorimi të zbatimit të politikës së Altertekstit gjatë vitit 2010 dhe konsultimit...

26 October 2011

Ky raport i shkurtёr ёshtё pёrgatitur duke u mbёshtetur nё gjetjet dhe pёrfundimet e njё studimi kombëtar tё pikёpamjeve, qёndrimit dhe praktikave...

29 May 2012

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë fton studiues të rinj për të dorëzuar aplikimet e tyre për kërkime në fushën e përfshirjes në arsim...

13 December 2013

Fushata e informimit per ligjin e arsimit synon njohjen e prinderve, mesuesve dhe komunitetit me mundesine qe ofron ligji i ri per pjesmarrjen e...

12 December 2010

Miq dhe kolegë,Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, nëpërmjet këtij raporti takohet sërish me ju për të ndarë disa nga veprimtaritë...

Pages