Publications

01 January 2010

Njësitë vendore janë aktorët kryesorë në ofrimin e shërbimeve për qytetarët, ndaj aftësitë e tyre vlerësohen në detaje nga të gjithë financuesit e...

12 December 2009

Qeverisja e mirë dhe përmirësimi i shtetit ligjor, transparenca, integrimi europian dhe forcimi i shoqërisë civile, gjatë vitit 2009 kanë qenë...

Pages