Aktivitete

Publikohet raporti monitorues “Ekzekutivi dhe gjyqësori: Përgjegjshmëria ndaj vendimeve gjyqësore”

2010-08-01
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë,Soros në kuadër të Programit  të Shtetit të së Drejtës dhe të Drejtave të Njeriut, mbështeti projektin “Ekzekutivi dhe gjyqësori: Për

Zhvillohet kongresi i parë mesdhetar i sëmundjes së kancerit në Tiranë

2011-04-28
Më 29 dhe 30 Prill 2011, në mjediset e hotel Tirana International u zhvillua kongresi i parë mesdhetar i sëmundjes së kancerit.

Publikohet raporti i parë i koalicionit të vëzhguesve vendorë 2011

2014-06-30
Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë 2011 (KVV 2011), si një bashkim organizatash jo-qeveritare dhe jo-politike, të cilat kanë në themel të aktivitetit të tyre ndërtimin e demokracisë në Shqipëri e, në veçanti vëzhgimin e proceseve zgjedhore, duke vlerësuar se vëzhgimi i procesit zgjedhor prej organiz

Tryezë e përbashkët konsultimi për përmirësimin e kuadrit ligjor të organizatave jofitimprurëse

2010-10-14
U mbajt në Tiranë takimi i radhës me organizata të shoqërisë civile për mbledhjen e mendimeve dhe formulimin e saktë të problematikës së kuadrit ligjor të sektorit jofitimprurës.

Ftesë për pjesëmarrje: Raport monitorimi i 12 prioriteteve të KE-së për Shqipërinë

2010-09-27
Data: 29 shtator 2010 Ora: 10.00 Vendi: Hotel Sheraton, salla “Break Out 5”

Faqet