Aktivitete

INFOCIP shpall gjetjet “Vlerësimi i afateve në shqyrtimin gjyqësor administrativ dhe dorëzimin e vendimeve”

2016-06-15
INFOCIP shpalli në prani të autoriteteve më të larta të ekzekutivit, gjyqësorit dhe aktorëve ndërkombëtarë që implementojnë programe në sistemin e drejtësisë “Vlerësimin Kombëtar tematik për afatet e shqyrtimit gjyqësor dhe ato të dorëzimit të vendimeve në Gjykatat Administrati

Pandëshkueshmëria në veprimtarinë e Komisionit të Prokurimit Publik

2015-06-03
Qendra Res Publica, ka prezantuar në datën 3 qershor 2015  rezultatet dhe rekomandimet e studimit me temë: “Pandëshkueshmëria në veprimtarine e Komisionit te Prokurimit Publik”

Prezantim i Monitorimit të KLD-së

2015-05-28
Në kuadër të Programit “Sfidimi i Kulturës së Pandëshkueshmërisë”, gjatë periudhës prill-tetor 2014, Qendra “Res Publica”, me mbështetjen dhe bashkëpunimin e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (SOROS), realizoi studimin me temë:

Prezantim monitorimi "Vonesat në vendimet gjyqësore | 2014 "

2015-05-16
Qendra për Çështje të Informimit Publik, INFOÇIP shpalli në datë 16 MAJ 2015 gjetjet e Vlerësimit Tematik mbi vonesat në arsyetimin dhe dorëzimin e vendimeve gjyqësore.