Aktivitete

Prezantimi i Studimit "Vlerësimi i Riskut të Krimit të Organizuar në Shqipëri"

2015-03-25
Lufta kundër krimit të organizuar është dhe mbetet një sfidë serioze për shtetin dhe shoqërinë shqiptare.