Aktivitete

Monitorimi i zbatueshmërisë së ligjit për të drejtën e informimit në Gjykatën administrative

2015-05-22
Instituti i Studimeve Politike, ISP (www.isp.com.al)  prezantoi në datën 22 Maj 2015 gjetjet e monitorimit të nivelit të zbatueshmërisë së ligjit për të drejtën e informimit dhe sjelljen e administratës gjyqësore ndaj qytetarëve.