Aktivitete

Projekti ‘Mbështetja e Shkollës Verore mbi Integrimin Europian 2016’

2016-09-26
Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, në partneritet me Fondacionin dhe Rrjetin e Informimit të Bashkimit Europian organizuan në datat 26-30 Shtator 2016 raundin e parë të Shkollës Verore Evropiane.

Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian

2016-05-06
Fjala e drejtorit ekzekutiv të Fondacionit Shoqëria e hapur për Shqipërinë z. Andi Dobrushi sot në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian.

Anketimi kombëtar mbi perceptimet & pritshmëritë drejt anëtarësimit të mundshëm të Shqipërisë në BE

2015-03-27
Nga muaji qershor 2014, Shqipëria është zyrtarisht vend kandidat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian.

MONITORIMI QYTETAR I MARRËVESHJES SË STABILIZIM ASOCIIMIT DHE UDHËRRËFYESIT MBI PESË PRIORITETET

2014-12-11
Për të rritur transparencën në politikëbërje dhe përmirësimin e procesit të informimit të qytetarëve, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në bashkëpunim me një grup ekspertësh të pavarur, ka ndërmarrë projektin e monitorimit qytetar të zbatimit të:

Faqet