Aktivitete

EU Policy Hub monitoron ‘integrimin’ në shtypin shqiptar

2017-02-28
Forumi i Politikave të Integrimit ‘EU Policy Hub’ (EUPH) se bashku me Fondacionin Friedrich Ebert dhe Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë organizuan, ditën e martë, 28 shkurt 2017, në ambjentet e Li

Prezantohen kërkimet e alumnëve të Akademisë të Studimeve Politike mbi politikat në nivel vendor

2017-01-17
Tiranë, 17 janar 2017 – Akademia e Studimeve Politike (ASP) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), Këshillin e Evropës dhe Agjensinë Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim organizoi konferencën 17 Janar 2017 me temë ‘Kërkimi dhe advokimi sigurojnë

Prezantohet monitorimi i zbatimit të ligjit të Efiçencës së Energjisë përgjatë vitit 2016

2016-12-19
Një punim monitorues mbi zbatimin e ligjit të Efiçencës së Energjisë u prezantua sot në një tryezë të rrumbullakët me qëllim nxitjen e një diskutimi konstruktiv mes aktorëve të ndryshëm në këtë sektor.

Projekti ‘Mbështetja e Shkollës Verore mbi Integrimin Europian 2016’

2016-09-26
Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, në partneritet me Fondacionin dhe Rrjetin e Informimit të Bashkimit Europian organizuan në datat 26-30 Shtator 2016 raundin e parë të Shkollës Verore Evropiane.

Mbështetje për kërkimet e alumnëve të Shkollës Politike mbi politikat në nivel vendor

2016-09-01
Akademia e Studimeve Politike (ASP) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), po zbaton një cikël aktivitetesh kërkimore dhe advokuese me synim përmirësimin e politikave në nivel vendor.

Faqet