Aktivitete

MONITORIMI QYTETAR I MARRËVESHJES SË STABILIZIM ASOCIIMIT DHE UDHËRRËFYESIT MBI PESË PRIORITETET

2014-12-11
Për të rritur transparencën në politikëbërje dhe përmirësimin e procesit të informimit të qytetarëve, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në bashkëpunim me një grup ekspertësh të pavarur, ka ndërmarrë projektin e monitorimit qytetar të zbatimit të:

Tryezë e rrumbullakët për diskutime mbi projektligjin “Për njoftimin dhe konsultimin publik”

2013-12-20
Më datë, 18.12.2013 Ministria për Inovacionin dhe Administratën Publike, mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, organizoi një tryezë për të mbledhur komente e sugjerime mbi projektligjin “Për njoftimin dhe konsultimin publik”.

Ftese per pjesemarrje: Raport monitorimi i 12 prioriteteve te KE-së për Shqipërinë

2011-09-29
Soros organizon konferencën për shtyp për prezantimin e raportit të monitorimit për zbatimin e planit të veprimit për 12 prioritetet e Komisionit Europian.

Diskutimi i projektligjit të ri “Për të drejtën e informimit”

2013-03-29
Në datën 28 mars 2013, Ministria e Drejtësisë organizoi një tryezë të rrumbullakët me përfaqësues të ministrive të linjës dhe partnerë ndërkombëtarë për të diskutuar projektligjin e ri të hartuar “Për të drejtën e informimit”.

Faqet