Aktivitete

CSDG: Tryezë e rrumbullakët: Krijimi i Gjykatave dhe i SPAK

2018-12-17
Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, në kuadër të projektit “Forcimi i informimit dhe pjesmarrjes së publikut në zbatimin e reformës në drejtësi nëpërmjet monitorimit, vlerësimit dhe komunikimit të procesit të ngritjes dhe funksionimit të institucioneve për të luft

Qytetarët për Drejtësinë: Reforma në drejtësi, si sfidë për sistemin dhe shpresë për shoqërinë (Peshkopi)

2018-12-11
Në çfarë faze është zbatimi i ligjeve të reformës në drejtësi? Pse janë vonuar dhe kush e ka vonuar procesin e krijimit të strukturave të reja të drejtësisë? Çfarë rëndësie ka reformimi i sitemit të drejtësisë për shoqërinë shqiptare, dhe jo vetëm për sistemin?

Ligjërimi mbi reformën në drejtësi dhe vendimmarrja e organeve të vettingut.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) dhe Instituti i Studimeve Politike (ISP)...

ISP: Takim me studentë në Universitetin “Fan Noli” Korçë

2018-11-12
Në kuadër të projektit “Reforma në drejtësi: me qytetarët dhe për qytetarët. Nga ligjet tek jetësimi praktik.

Faqet